Về Mega1

Về Mega1 Mega1 là tổ hợp của nhiều ứng dụng công nghệ nhằm đem lại các giải pháp toàn diện cho việc thúc đẩy doanh số & tối ưu hoá hệ thống cung vận và kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng cuối. Nhiệm vụ & sứ mệnh Tham vọng thay đổi cách vận hành của ngành thương mại. Thông qua việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn của người dùng Mega1, chúng tôi giúp cho các đối tác có thể bán hàng nhanh hơn và tương tác trực tiếp đến người tiêu dùng cuối dễ dàng, qua đó tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

Nhiệm vụ & sứ mệnh

Tham vọng thay đổi cách vận hành của ngành thương mại. Thông qua việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn của người dùng Mega1, chúng tôi giúp cho các đối tác có thể bán hàng nhanh hơn và tương tác trực tiếp đến người tiêu dùng cuối dễ dàng, qua đó tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

Mô hình kinh doanh đột phá

Từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối

Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp giúp:

  • Thúc đẩy/ tối ưu doanh số
  • Tối ưu hoá hệ thống cung vận
  • Kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng cuối
  • Hệ Sinh Thái Công Nghệ 5.0
  • Mega1 là ứng dụng kích cầu tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mãi khủng đồng thực hiện với đối tác, được thể hiện dưới các hình thức trò chơi điện tử.