GIẢI THƯỞNG
THỂ LỆ

Lưu ý

- Các giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
- Mã code (mã tham gia quay số) gồm 9 ký tự, gồm chữ cái tiếng Anh in hoa & số (không có số 0, chữ O, chữ I)
- Mỗi Mã code khi nhập vào sẽ nhận được số lượt quay tương ứng theo từng gói bảo hiểm đã mua.
- Các gói bảo hiểm hợp lệ tham gia chương trình gồm: Bảo Vệ Tình Yêu, Gia Đình Hạnh Phúc, Tâm An - Nhân viên và người thân nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 và các công ty dịch vụ liên quan đến chương tình khuyến mại không được tham gia chương trình.

Lưu ý

- Các giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
- Mã code (mã tham gia quay số) gồm 9 ký tự, gồm chữ cái tiếng Anh in hoa & số (không có số 0, chữ O, chữ I)
- Mỗi Mã code khi nhập vào sẽ nhận được số lượt quay tương ứng theo từng gói bảo hiểm đã mua.
- Các gói bảo hiểm hợp lệ tham gia chương trình gồm: Bảo Vệ Tình Yêu, Gia Đình Hạnh Phúc, Tâm An - Nhân viên và người thân nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 và các công ty dịch vụ liên quan đến chương tình khuyến mại không được tham gia chương trình.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
  • MUA NGAY
  • MUA NGAY
  • MUA NGAY
DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG
THÔNG TIN SẢN PHẨM
  • MUA NGAY
  • MUA NGAY
DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG